Om Mig

Jag har arbetat inom vården sedan jag var 18 år. Har fortlöpande utbildat mig till mentalskötare,
sjuksköterska, barnmorska, legitimerad psykoterapeut, symbolterapeut, sexualrådgivare och
handledare.

I mitt arbete vilar jag på min långa och breda erfarenhet. Jag har min grundplattform inom den
psykodynamiska teoribildningen vilken jag kompletterar vid behov genom att använda symbolernas
omedvetna kraft eller strukturen inom den kognitiva beteendeterapin.

Inom det sexologiska fältet har jag samtalat med personer som har frågor kring sexuell läggning,
könsidentitet, hypersexualitet, oönskat sexuellt tändningsmönster, porrberoende, samlagssmärta,
lustproblematik, sviktande erektion, tidig utlösning och sexuellt trauma.

Jag samarbetar med Anova och Preventell- Hjälplinje vid oönskad sexualitet.

Som barnmorska har jag arbetet inom mvc, förlossning, bb, ungdomsmottagning och
gynmottagning.

Som sjuksköterska har jag arbetat inom olika somatiska specialinriktningar: hematologi, njurmedicin,
kardiologi, allmänmedicin och inom cancervården.

I mitt arbete inom sluten psykiatrisk vård har jag mött och arbetat med personer med depression,
ångest, fobi, utbrändhet, beroendeproblematik och livskriser av olika slag.

Jag har arbetat i många år med familjer och blivande familjer på olika spädbarnsenheter med den
komplexitet som denna fas i livet innebär. Lidande i form av depression, ångest och traumatisering
efter tex en dramatisk förlossning som genererade svårigheter i anknytningen var en del av de
problem som jag mötte.

Jag har erfarenhet av utbildningsterapi i samband med människovårdande utbildning.

Jag tar emot för individuella samtal, parsamtal och samspelsbehandling.