Erfarenhet

Under mina 45 år inom människovårdande yrken har jag haft och har en ambition att fördjupa mig och lära mig mer och att genuint möta den person jag samtalar med.

Inom det sexologiska fältet har jag samtalat med personer som har frågor kring sexuell läggning, könsidentitet, hypersexualitet, oönskat sexuellt tändningsmönster, porrberoende, samlagssmärta, lustproblematik, sviktande erektion, tidig utlösning och sexuellt trauma.

Jag samarbetar med Anova och Preventell- Hjälplinje vid oönskad sexualitet.

Som barnmorska har jag arbetet inom mvc, förlossning, bb, ungdomsmottagning och gynmottagning.

Som sjuksköterska har jag arbetat inom olika somatiska specialinriktningar. Hematologi, njurmedicin, kardiologi, allmänmedicin och inom cancervården.

I mitt arbete inom sluten psykiatrisk vård har jag mött och arbetat med personer med depression, ångest, fobi, utbrändhet, beroendeproblematik och livskriser av olika slag.

Jag har arbetat i många år med familjer och blivande familjer på olika spädbarnsenheter med den komplexitet som denna fas i livet innebär. Lidande i form av depression, ångest och traumatisering efter tex en dramatisk förlossning som genererade svårigheter i anknytningen var en del av de problem som jag mötte.

Jag har även erfarenhet av utbildningsterapi i samband med människovårdande utbildning och handledning, individuellt eller i grupp.